joomla 1.6

Udruženje za društvenu istoriju UDI-EUROKLIO osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitnouduženje nastavnika istorije, čiji je cilj da radi u korist poboljšanja nastave istorije u osnovnim i srednjim školama i da, u saradnji sa Udruženjem za društvenu istoriju i međunarodnom organizacijom EUROKLIO, radi u korist promena pristupa nastavi istorije.
Svoje ciljeve UDI-EUROKLIO planira da ostvaruje:

1. Održavanjem niza seminara za nastavnike istorije;
2. Štampanjem biltena koji će biti distribuiran svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji;
3. Upoznavanjem nastavnika istorije osnovnih i srednjih škola sa najnovijim naučnim i pedagoškimdostignućima u Evropi;
4. Prikupljanjem nastavnih sredstava iz oblasti istorije iz celog sveta;
5. Pokretanjem posebnih projekata iz oblasti nastave istorije, uz angažovanje stručnih saradnika;
6. Saradnjom sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave problemima nastave istorije.

Linkovi